Biz Kimiz

KURUCUMUZ

Merhum Kurucumuz Ali TURAN Dekorasyon, Cami Tezyinat, Restorasyon işlerine 1960 lı yılların başında küçük işletme olarak başlamıştır. (Tam anlamıyla cami tezyinat işlerine Hüsrev TAYLA ve Fatin ULUENGİN ortak projesi olan Ankara Kocatepe Camii inşatında Mukarnas işlerini yaparak başlamıştır.) Birçok kez kabuk değiştiren, sürekli yenilikleri kovalayan Merhum Ali TURAN en son 1997 yılında SİNANLAR DEKORASYON Şirketini kurmuştur. Son kurduğu ve faal olarak çalışırken vefat ettiği SİNANLAR DEKORASYON hala kendisinin izi ve ekolünde faaliyet konusu sanatları icra etmeye devam etmektedir.

CAMİ TEZYİNAT (BEZEME) - TAMAMLAMA SANATI

Cami süslemesi, islam tarihinin ilk tarihlerinden bu yana gelişerek ve ilerleyerek varolagelmiştir. Özellikle Endülüs Emevi Devleti döneminde zirve yolunda hızlı adımlar atmıştır. Türk-İslam devletleri cami süsleme sanatını, özüne sadık kalarak geliştirerek devam ettirmiştir. En son 16. yy. Osmanlı-Türk süsleme sanatı; cami imarında en büyük ekol olan Üstad Mimar Sinan ile zirve yapmıştır. Bütün bu bilgiler ışığında kuruluşumuz, cami süsleme-tamamlama sanatını kaldığı yerden gelişmeler dahilinde bugünlere ve yarınlara taşıma gayesiyle seçkin ve gelişen uygulama kadrosuyla sanata hizmetine devam etmektedir.

DEKORASYON SANATI

Dekorasyon sanatı, sürekli gelişme göstererek ilerleyen; geçmişin izlerini yansıtarak devrin ve teknolojinin katkısıyla da yarına ışık tutan süsleme ve bezeme sanatıdır.

Emanetimiz

Türk-İslam ekollerinin bizlere miras olarak bıraktıkları mimariyi, özellikle ibadethanelerimiz olan cami mimarisini yapmak, yaşatmak ve gelecek nesillere ulaştırmaktır.

Özel olarak Üstad Mimar Sinan’ın mimari ekolünü takip ederek, uygulama ve geliştirme yolunda bugünün ve yarının nesillerine Osmanlı- Türk mimarisini aktarmaktır.

Hedeflerimiz

21. yy’da üstlendiğimiz, ecdad yadigari mimariyi; özüne bağlı kalarak yaşatma, geliştirme ve gelecek nesillere aktarma yolunda; özverili, dürüst ve ecdadına yakışır, tavizsiz bir şekilde çalışıyoruz.

Sanatımızda amacımız, yalnızca Osmanlı-Türk sanatlarını değil, Endülüs Horasan, Selçuklu-Türk ve Türk-İslam sanatlarını da özüne yakışır şekilde yaşatmak ve geliştirmektir.