Misafirimiz

Mimar Necip Dinç

Ona günümüzün Mimar Sinan’ı diyorlar. Çalışmalarını gördükten sonra bunda haksız olmadıklarını anlayacaksınız. Adana’nın Seyhan kıyısında Türkiye’nin en büyük camisi Sabancı Merkez Camiini öylesine ustaca işlemiş ki, sanatı takdire şayan. Bu cami aynı zamanda Orta doğunun 4. büyük camisi. 32 metre çaplı kubbesi ise Türkiye’nin en büyük kubbesine sahip olma özelliğini taşımaktadır. 6600 metrekarelik alana oturan cami 28 bin kişiyi içinde barındıracak azamette yapılmış. Necip Dinç burada Osmanlının kültür birikimini, dünya görüşünü, zarafetini, terkibini kullanarak özüne sadık kalmış. Kendi iç dünyasında inançları, ananeleri, gelenek ve göreneklerini aksettirdiği eserlerini öylesine icra etmiş ki hatta bu camiye Selimiye’nin eşi, Sultanahmet’in kardeşi, Kocatepe’nin çağdaşı denmektedir. O kökleri mazide olan bir sanatçı.Adana Sabancı Merkez Camiindeki Tevafüklar

 • Ana mekândaki 5 normal kubbe, İslâm’ın 5 şartına tevafûk eder.
 • Şadırvanlı avludaki 28 kubbe, Kur’an’da adı geçen 28 peygambere tevafûk eder.
 • İki mekândaki toplam 33 kubbe tesbih, tahmid, tekbirin ayrı ayrı 33’er defa tekrarına tevafûk eder.
 • Ana kubbe yüksekliği 54m olup; 54 farz’a tevafûk eder.
 • Ana kubbe çapı 32 m olup; 32 farz’a tevafûk eder.
 • Ana kubbe pencere Resûlullah efendimize peygamberliğin geldiği yaşa, bir günde kılınan 40 rekat namaza, mescid-i Nebevi’de kılınan müjdeli 40 vakit namaza gibi tevafûk eder.
 • Camideki 6 minare, imanın 6 erkanına tevafûk eder.
 • Dört minarenin uzunluğu 99 m olup; Esma-i Hüsnaya, tesbih, tahmid, tekbir’in 33’er defa tekrarının toplamına tevafûk eder.
 • Altı minaredeki 16 şerefe; tarih boyunca kurulmuş 16 Türk devletine tevafûk eder.
 • Ana kubbe etrafındaki 4 yarım kubbe (tromplar); Edille’i şeriyye ( İslâm’ın 4 ana kaynağı Kur’an, sünnet, icmai ümmet, kıyası fukaha), 4 büyük halifeye, 4 büyük kitaba, 4 mezhebe, 4 büyük melaike’ye tevafûk eder.
 • Bir alt kattaki 12 yarım kubbe “İslâm’ın” tasvip ettiği 12 tasavvuf yoluna tevafûk eder.
 • Bir alt kattaki aynalı pencereler; her cephede ayrı ayrı 28 olup Kur’an’da ismi geçen peygamberlere tevafûk eder.
 • Ana kubbeyi taşıyan 8 ayak “Ef’ali mükellefine(farz, vacip, sünnet,müsteap, mübah, mekrûh, müfsid, haram) tevafûk eder.
 • Ana gövdeye 5, Şadırvanlı avluya 3 abidevi kapıyla girilir ki toplamı 8 cennet kapısına tevafûk eder.

Biyografisi

1945 Sivas Şarkışla doğumlu olan N. Dinç ilk ve orta tahsilini Sivas’ta tamamlar. Üniversiteyi İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünde tamamlar. Dini Mimari ile ilgili çalışmalar yapar. Sivas Paşa cami en önemelilerinden biridir. Sivas ta toptancılar çarşısının sosyal yapılarının projelendirmesini yapar.

1985 yılında Özdemir inşaat firmasının Libya’da Ziliten şehrinde yapımını üstlendiği Abdüsselam el- Esmeri camii, türbesi ve külliyelerinin projelerini hazırlar. Ve uygulamalarını da üstlenir.

Aynı zamanda başka bir firmadan devraldığı Abdünnur Camiini de Arap mimarisi tarzında uygular.

Bu arada, Malatya Üniversitesi Camii ve müştemilatı projelerini hazırlar. Bu proje, yaptıranlarının arzusu üzerine, Adana Sabancı Merkez Camii gibi klasik mimari tarzındadır. Klasik mimariye sağdık kalıp aynı zamanda çağdaş mimarinin imkânlarından da faydalanarak ortaya koyduğu bu proje, meslek hayatının ustalık dönemi eseridir. En son Rusya’nın Kosturma şehrine, camii ve müştemilatıyla, mini bir külliye projesi hazırlar. Bu proje, mahalli mimari tarzın ağırlıkta olduğu bir sentez çalışmasıdır. Necip Dinç karakteristik Osmanlı klasik tarzını günümüze taşıyan nadir mimarlarımızdandır.