Camiler

 • İstanbul Süleymaniye
 • İstanbul Şehzadebaşı
 • İstanbul Haseki
 • Mihrimah Sultan - Edirnekapı
 • Mihrimah Sultan - Üsküdar
 • Rüstem Paşa - Tahtakale
 • Sokullu Mehmet Paşa - Kadırga
 • Sokullu Mehmet Paşa - Azapkapı
 • Sokullu Mehmet Paşa - B.çekmece
 • Odabaşı - Yenikapı
 • Hamâmî Hâtun - Sulumanastır
 • Ferruh Kethüdâ - Balat
 • Kara Camii - Sofya
 • Kazasker İvaz Efendi - İstanbul
 • Kılıç Ali Paşa - Tophane
 • Ahî Çelebi - İzmir
 • Ebü’l-Fazl - Tophane
 • Sinan Paşa - Beşiktaş
 • Eski Valide - Üsküdar
 • Ferhad Paşa - Çatalca
 • Drağman Yunus - İstanbul
 • Gazi Ahmet Paşa - Topkapı
 • Hadım İbrahim Paşa - Silivrikapı
 • Abdurrahman Paşa - Kastamonu
 • Behram Paşa - Diyarbakır
 • Molla Çelebi - Fındıklı
 • Nişancı Paşa Çelebi - Kiremitlik
 • Piyale Paşa - İstanbul
 • Rüstem Paşa - Tahtakale
 • Selimiye - Edirne
 • Zal Mahmud Paşa - Eyüp
 • Çavuşbaşı - Sütlüce
 • İskender Paşa - Kanlıca
 • Şah Sultan - Eyüp
 • Şehzade - Şehzadebaşı
 • Şehzade Cihangir - Tophane
 • Şemsi Paşa - Üsküdar
 • Osman Şah Vâlidesi - Aksaray
 • Sultan Bayezîd Kızı - Yenibahçe
 • Ahmed Paşa - Topkapı
 • Sokullu Mehmed Paşa - Edirne
 • Sokullu MehmedPaşa - Burgaz
 • İbrahim Paşa- Silivrikapı
 • Bali Paşa - İstanbul
 • Hacı Evhad - Yedikule
 • K. Abdurrahmân Çelebi -İstanbul
 • Mahmud Ağa - Ahırkapı
 • Hoca Hüsrev - Kocamustafapaşa
 • D. Süleymân Çelebi - İstanbul
 • Yunus Bey - Balat
 • Hürrem Çavuş - Yenibahçe
 • Sinan Ağa - Kadı Çeşmesi
 • Süleyman Subaşı - Unkapanı
 • Kasım Paşa - Tersane
 • Muhiddin Çelebi - Tophane
 • Molla Çelebi - Tophane
 • Çoban Mustafa Paşa - Gebze
 • Pertev Paşa - İzmit
 • Rüstem Paşa - Sapanca
 • Rüstem Paşa - Samanlı
 • Rüstem Paşa - Bolvadin
 • Rüstem Paşa - Rodoscuk
 • Mustafa Paşa - Bolu
 • Ferhad Paşa - Bolu
 • Mehmed Bey - İzmit
 • Osman Paşa - Kayseri
 • Hacı Paşa - Kayseri
 • Cenabî Ahmed Paşa - Ankara
 • Lala Mustafa Paşa - Erzurum
 • Sultan Alâeddin Selçûkî - Çorum
 • Abdüsselam - İzmit
 • Hüsreviye (Hüsrev Paşa) - Haleb
 • Sultan Murâd - Manisa
 • Orhan - Kütahya
 • Hüseyin Paşa - Kütahya
 • Sultan Selim - Karapınar
 • Sultan Süleymân - Şam
 • Taşlık Câmii - Edirne
 • Defterdar Mustafa Çelebi - Edirne
 • Haseki Sultan - Edirne
 • Cedid Ali Paşa - Babaeski
 • Semiz Ali Paşa - Ereğli
 • Bosnalı MehmedPaşa - Sofya
 • Sofu Mehmed Paşa - Hersek
 • Maktul Mustafa Paşa - Budin
 • Firdevs Bey - Isparta

Medreseler

 • Sultan Süleyman - Mekke
 • Süleymaniye - İstanbul
 • Yavuz Sultan Selim - Halıcılar
 • Sultan Selim - Edirne
 • Sultan Süleymân - Çorlu
 • Şehzâde Sultan Mehmet - İstanbul
 • Haseki Sultan - Avratpazarı
 • Vâlide Sultan - Üsküdar
 • Kahriye - İstanbul
 • Mihrimah Sultan - Üsküdar
 • Mihrimah Sultan - Edirnekapı
 • MehmedPaşa - Kadırga
 • MehmedPaşa - Eyüp
 • Osman Şah Vâlidesi - Aksaray
 • Rüstem Paşa - İstanbul
 • Ali Paşa - İstanbul
 • Ahmed Paşa - Topkapı
 • Sofu Mehmed Paşa - İstanbul
 • İbrâhim Paşa - İstanbul
 • Sinân Paşa - Beşiktaş
 • İskender Paşa - Kanlıca
 • Kasım Paşa - İstanbul
 • Ali Paşa - Babaeski
 • Mısırlı Mustafa Paşa - Gebze
 • Ahmed Paşa - İzmit
 • İbrâhim Paşa - Îsâ Kapısı
 • Şemsi Ahmed Paşa - Üsküdar
 • K. Ağası Mahmûd Ağa - Ahırkapı
 • K. Câfer Ağa - Soğukkuyu
 • Ahmed Ağa - Çapa
 • Hâmid Efendi - Filyokuşu
 • Mâlûl Emir Efendi - Karagümrük
 • Ümm-i Veled - Karagümrük
 • Üçbaş - Karagümrük
 • Kazasker Perviz Efendi - Fâtih
 • Hâcegizâde - Fâtih
 • Ağazâde - İstanbul
 • Yahya Efendi - Beşiktaş
 • D. Abdüsselâm Bey - K.çekmece
 • Tûtî Kâdı - Fâtih
 • H. Mehmed Çelebi - K.karaman
 • Hüseyin Çelebi - Çarşamba
 • Şahkulu - İstanbul
 • Emin Sinân Efendi - Küçükpazar
 • Yunus Bey - Draman
 • Karcı Süleyman Bey
 • Hâcce Hâtun - Üsküdür
 • Defterdar Şerifezâde - K.çeşmesi
 • Kâdı Hakîm Çelebi - K.karaman
 • Kirmasti
 • Sekban Ali Bey - Karagümrük
 • Nişancı MehmedBey - Altımermer
 • K. Hüseyin Çelebi - SultanSelim
 • Gülfem Hâtun - Üsküdar
 • Hüsrev Kethüdâ - Ankara
 • Mehmed Ağa - Çatalçeşme

Kervansaraylar

 • Kervansaray - Süleymân İmâreti
 • Kervansaray - Büyükçekmece
 • RüstemPaşa - Rodosçuk
 • Kebeciler - Bitpazarı
 • Rüstem Paşa - Galata
 • Ali Paşa - Bursa
 • Ali Paşa - Bitpazarı
 • Pertev Paşa - Vefa
 • Mustafa Paşa - Ilgın
 • Rüstem Paşa - Sapanca
 • Rüstem Paşa - Samanlı
 • Rüstem Paşa - Karışdıran
 • RüstemPaşa - Akbıyık
 • Rüstem Paşa - Karaman Ereğlisi
 • Hüsrev Kethüdâ - İpsala
 • MehmedPaşa - Hafsa
 • Mehmed Paşa - Burgaz
 • Rüstem Paşa - Edirne
 • Ali Paşa Çarşısı - Edirne
 • İbrâhim Paşa - İstanbul

Su Kemerleri

 • Bend - Kağıthâne
 • Uzun - Kemerburgaz
 • Mağlova - Kemerburgaz

Saraylar

 • Rüstem Paşa - Kadırga
 • Rüstem Paşa - Üsküdür
 • Rüstem Paşa - İ. Çelebi Çiftliği
 • Mehmed Paşa - Kadırga
 • Mehmed Paşa - Halkalı
 • Mehmed Paşa - Ayasofya
 • Mehmed Paşa - Üsküdar
 • Mehmed Paşa - R. Çelebi Çiftliği
 • Mehmed Paşa - Bosna
 • Siyavuş Paşa - İstanbul
 • Siyavuş Paşa - Üsküdar
 • Ahmed Paşa - Atmeydanı
 • Ahmed Paşa - Taşra Çiftlik
 • Ahmed Paşa - Eyüp
 • Ferhad Paşa - Bayezid
 • Pertev Paşa - Vefa
 • SinânPaşa - Atmeydanı
 • Sofu Mehmed Paşa - Hocapaşa
 • Mahmûd Ağa - Yenibahçe
 • Şâh-ı Hûbân Kadın - Kasımpaşa
 • Ali Paşa Sarayı - İstanbul
 • Ali Paşa Sarayı - Eyüp

Hamamlar

 • Sultan Süleymân - İstanbul
 • Süleymaniye - Süleymaniye
 • Üç Kapılı - Topkapı Sarayı
 • Üç Kapılı - Üsküdar Sarayı
 • Haseki Sultan - Ayasofya
 • Haseki Sultan - Bahçekapı
 • Mehmed Paşa - Üsküdar
 • Vâlide Sultan - Üsküdar
 • Vâlide Sultan - Karapınar
 • Vâlide Sultan - Cibâli Kapısı
 • Mihrimah Sultan - Edirnekapı
 • Lütfi Paşa - Yenibahçe
 • Mehmed Paşa - Galata
 • Mehmed Paşa - Edirne
 • Kocamustafapaşa - Yenibahçe
 • İbrâhim Paşa - Silivrikapı
 • K. Yâkub Ağa - Sulumanastır
 • Sinân Paşa - Beşiktaş
 • Molla Çelebi - Fındıklı
 • Kaptan Ali Paşa - Tophâne
 • Kaptan Ali Paşa - Fenerkapı
 • Müfti Ebüssü’ûd - Mâcuncu Çarşı
 • Mîrmirân Kasımpaşa - Hafsa
 • Merkez Efendi - Yenikapı
 • Nişancı Paşa - Eyüp
 • Hüsrev Kethüdâ - Ortaköy
 • Hüsrev Kethüdâ - İzmit
 • Hamam - Çatalca
 • Rüstem Paşa - Sapanca
 • Hüseyin Bey Kayseri
 • Sarı Kürz - İstanbul
 • Hayreddin Paşa - Zeyrek
 • Hayreddin Paşa - Karagümrük
 • Yâkub Ağa - Tophâne
 • Haydar Paşa - Zeyrek
 • İskender Paşa - İstanbul
 • Odabaşı Behruzağa - Şehremini
 • Kethüdâ Kadın - Akbaba
 • Beykoz - İstanbul
 • Emir Buhârî - Edirnekapı
 • Hamam - Eyüp
 • Dere - Eyüp
 • Sâlih Paşazâde - Yeniköy
 • Sultan Süleymân - Mekke
 • Hayreddin Paşa - Tophâne
 • Hayreddin Paşa - Kemeraltı
 • Rüstem Paşa - Cibâli
 • Vâlide Sultan - Üsküdar
 • Sultan - Manisa

Mahzenler

 • Buğday mahzeni - Galata
 • Zift Mahzeni - Tersâne-i Âmir
 • Anbar - Saray
 • Anbar - Has Bahçe Yalısı
 • Mutbak ve kiler - Saray
 • Mahzen - Unkapanı
 • İki adet anbar - Cebehâne
 • Kurşunlu Mahzen - Tophâne